Konsultointi

Konsultointi ja suunnittelu

Konsultin tehtäviimme kuuluu myös tarjouspyyntöjen laadinta, tarjousten vertailu, sopimuksen teko sekä urakan vastaanottoasiakirjat.

Teemme kaikkien kiinteistöjen sähkösuunnittelut huolella ja ammattitaidolla asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunnellen. Oli kysymyksessä uudiskohde tai vanhan saneeraus, alussa tehty huolellinen suunnittelutyö maksaa itsensä takaisin. Perusteellisella lähtökartoituksella ja suunnittelulla vältymme virheinvestoinneilta sekä ylimääräiseltä työltä.

Lähdemme aina työssä liikkeelle asiakkaan kuuntelemisesta. Etsimme yhdessä parhaat vaihtoehdot sähköistys- ja valaistusratkaisuille. Niiden pohjalta teemme päätökset yhdessä ja etenemme niiden mukaan. Oikeat sähköistysratkaisut ovat toimivan kiinteistön perusedellytys. Valinnat vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Niillä on vaikutusta rakennuksen toimivuuteen, mukavuuteen, energiatehokkuuteen sekä myös kiinteistön arvoon.

Sähkösuunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta työt pystytään toteuttamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja optimaaliseen aikaan. Aikataulun integroiminen muuhun rakentamiseen on yksi sähkösuunnittelijan tehtävistä.

Teemme myös vanhojen sähköasennusten tarkastukset ja arvioimme niiden kunnon sekä korjaustarpeet.

Projektinhoito ja valvonta

Projektinhoito ja valvonta on erittäin tärkeässä roolissa tänäpäivänä.

Projektinhoidon ja valvonnan tärkeimpiä tehtäviä on vlvoa, että tilaaja saa hankinta-asiakirjojen mukaisen tuotteen, tuote on hyvin tehty ja kaikki virheet sekä puutteet on korjattu ennen vastaanottoa.

Lisäksi käyttöpiirustukset vastaavat toteutusta. Huolto- ja kunnossapitokirjassa on tarvittavat dokumentit sekä oikeat tiedot komponenteista.

Projektinhoito ja asennukset

Luotettava ja asiansa osaava sähköurakoitsija on myös avainasemassa onnistuneessa projektissa.

Teen hyvien ja luotettavien asennusurakoitsijoiden kanssa yhteistyötä ja voimme tehdä sähköprojektit ns. avaimet käteen periaatteella.