Sähköinsinööri­toimisto Marco Mäenpää Oy

Sähkötekniset ratkaisut ihmisten ja ympäristön hyväksi

Hoidamme sähköprojektit ja sähkökäytön johdon kokonaisuutena sekä kannamme työstämme vastuun. Pitkä ja luottamuksellinen asiakassuhde on molemmille osapuolille hyvä ja turvallinen vaihtoehto. Sähkötekniset ratkaisut ihmisten ja ympäristön hyväksi.

Marco Mäenpää

Olen jyväskyläläinen talotekniikka-alan moniottelija. Haluan tarjota ammattitaitoista ja luotettavaa palveluani uusille ja vanhoille yhteistyökumppaneilleni ja asiakkailleni.

Valmistuin vuonna 1996 sähköinsinööriksi. Työn ohessa olen ylläpitänyt ja kehittänyt ammattitaitoani monipuolisella kouluttautumisella sekä oppimalla useiden asiakkaiden erilaisissa projekteissa.

Ota yhteyttä. Kartoitetaan yhdessä, kuinka voin olla avuksi.

Pätevyydet

 • Sähköpätevyys 1
 • Paloilmoitinvastuuhenkilön pätevyys
 • Sähkösuunnittelijan pätevyys A
 • Lämpökuvaus, Fluken sertifikaatti
 • Tukesin hyväksymä valtuutettu tarkastaja
 • Motivan hyväksymä energakatselmoija

Työkokemus

Ennen oman yrityksen perustamista hankin kokemusta muun muassa seuraavissa yrityksissä:

 • Hämeen Sähköasennus Oy 1
 • YSP Oy
 • Lemminkäinen Talotekniikka Oy
 • Maintpartner Oy

Edellä mainittujen työnantajien palveluksessa olen osallistunut kiinteistöjen huolto- ja ylläpito -toimintojen kehittämiseen. 18 vuoden monipuolinen työkokemus vieraan palveluksessa on antanut minulle hyvät lähtökohdat oman yrityksen pyörittämiseen sekä vastuullisten ja haastavien toimeksiantojen läpivientiin varmalla otteella.

Arvot

 • Sähkötekniset ratkaisut tehdään ihmisten ja ympäristön hyväksi.
 • Toimintaani ohjaa asiakaslähtöisyys ja luotettavuus. Tärkein arvoni työelämässä on, että pidän sen minkä lupaan.
 • Haluan olla helposti lähestyttävä asiakkaan tuki pienissä ja suurissa asioissa. Lähestymiskynnyksen yritykseeni tulee olla matala. Paras tapa päästä toivottuun lopputulokseen on asiakkaan kuunteleminen.

Yrityksemme ympäristöpolitiikka

”Ympäristöpolitiikka ohjaa yrityksen palvelualueiden toimintaa ympäristöasioissa. Päämääränä on tarjota asiakkaille tuotteita ja palveluja, joissa yhdistyvät taloudellisuus, asiakastyytyväisyys, laatu, turvallisuus ja ympäristön hyvinvointi.”

Sähköinsinööritoimisto Marco Mäenpää Oy:n hallituksen hyväksymä ympäristöpolitiikka ohjaa toimintaamme.

Vaikutamme ympäristöön ja yhteiskuntaan talo- ja kiinteistötekniikan palvelujen tuottajana.

Yhtiö toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita omalla toimialueellaan. Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä kuuluu kaikille.

Ympäristöpäämääränsä saavuttamiseksi yhtiö:

 • Noudattaa toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä.
 • Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeitä kriteereitä ratkaisuja ja tuotteita valittaessa.
 • Arvioi jatkuvasti toimintansa ympäristöriskejä, pyrkii poistamaan niitä ja kehittämään niiden hallintaa.
 • Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään pitkällä tähtäimellä.
 • Jätteiden syntyä ehkäistään ja jätteiden hyötykäyttöä edistetään.
 • Käyttää toiminnassaan kierrätettäviä materiaaleja ja tuotteita sekä vähentää toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia tuotekehityksen sekä tuotantoprosessien ja toimintatapojen kehittämisen keinoin.
 • Edellyttää alihankkijoiltaan ja sopimuskumppaneiltaan toimintaa, joka tukee ympäristöpolitiikan toteutumista.
 • Auttaa asiakkaitaan pienentämään ympäristöjalanjälkeään kouluttamalla henkilökuntaa ympäristöystävälliseen suuntaan esim. Motivan energiakatselmoijan pätevyys sähköpuolella.

Yhteistyökumppanit