Palvelut

”Olemme tavoitettavissa aina, kun sähköön liittyviä kysymyksiä tulee eteen. Tavoitteemme on solmia pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita, joissa yhteydenottokynnys pysyy matalana.”

Parhaimmillaan yhteistyö asiakkaan kanssa toimii siten, että tulemme mukaan heti projektin alkuvaiheessa. Teemme suunnitelmat kokonaan tai osallistumme niiden tekemiseen yhdessä asiakkaan sekä muun projektitiimin kanssa. Konsultoimme myös laitehankintojen ja ratkaisujen valinnassa. Toimimme projektin aikana sovituissa tehtävissä, ja myöhemmin esimerkiksi sähkökäytön johtajana.

Meillä on hyvät kontaktit moniin päteviin sähköasennusurakoitsijoihin. Teemme urakoitsijakilpailutukset ja osallistumme halutessasi urakoitsijan valintaan.

Toimimme projektissa tilaajan edunvalvojana ja pyrimme aina toimimaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Hyvin suunniteltu työ on puoliksi tehty. Se pitää paikkansa myös sähköprojekteissa.