Yrityksemme ympäristöpolitiikka

"Ympäristöpolitiikka ohjaa yrityksen palvelualueiden toimintaa ympäristöasioissa. Päämääränä on tarjota asiakkaille tuotteita ja palveluja, joissa yhdistyvät taloudellisuus, asiakastyytyväisyys, laatu, turvallisuus ja ympäristön hyvinvointi."

Sähköinsinööritoimisto Marco Mäenpää Oy:n hallituksen hyväksymä ympäristöpolitiikka ohjaa toimintaamme.

Vaikutamme ympäristöön ja yhteiskuntaan talo- ja kiinteistötekniikan palvelujen tuottajana.

Yhtiö toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita omalla toimialueellaan. Vastuu ympäristöasioiden huomioon ottamisesta osana työtehtäviä kuuluu kaikille.

Ympäristöpäämääränsä saavuttamiseksi yhtiö

  • noudattaa toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä
  • energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeitä kriteereitä ratkaisuja ja tuotteita valittaessa.
  • arvioi jatkuvasti toimintansa ympäristöriskejä, pyrkii poistamaan niitä ja kehittämään niiden hallintaa
  • kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään pitkällä tähtäimellä.
  • jätteiden syntyä ehkäistään ja jätteiden hyötykäyttöä edistetään
  • käyttää toiminnassaan kierrätettäviä materiaaleja ja tuotteita sekä vähentää toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia tuotekehityksen sekä tuotantoprosessien ja toimintatapojen kehittämisen keinoin
  • edellyttää alihankkijoiltaan ja sopimuskumppaneiltaan toimintaa, joka tukee ympäristöpolitiikan toteutumista
  • auttaa asiakkaitaan pienentämään ympäristöjalanjälkeään kouluttamalla henkilökuntaa ympäristöystävälliseen suuntaan esim. Motivan energiakatselmoijan pätevyys sähköpuolella.

Haluamme kasvaa kannattavasti ympäristöä kunnioittavalla tavalla.

ympäristöpolitiikka