Mittaukset

Sähköinsinööritoimisto Marco Mäenpää Oy

SÄHKÖNLAADUN MITTAUKSET

Yhtiölläni on Fluken 435 II sähkönlaatu- ja energia-analysaattori. Sähkönlaatua mitattaessa pystytään huomaamaan esim. kompensoinnin tarve.

LÄMPÖKUVAUKSET

Yhtiölläni on Fluken Ti125 lämpökamera ja 3xCNX i3000 pihtiamppeerimittarit. Sähkökeskuksia kuvattaessa on erittäin tärkeää mitata myös sähkön kulutus. Näin pystytään arvioimaan lämpökuvauksen oikeellisuutta ja myöhemmin arvioimaan verrattavia tuloksia, jos esim. mittatulokset vaihtelevat.

KOMPENSOINNIN KUNNON TARKASTUSMITTAUKSET

Kompensoinnin kunnossapito tuo säästöjä yritykselle. Yritys pystyy seuraamaan sähkölaskusta loisteho maksun kohdasta, maksaako yritys loistehoa. Tämä teho kuormittaa nousukaapeleita turhaan eikä hyödytä yritystä millään tavalla. Lisäksi loistehomaksu on usein erittäin kallis ja kompensointilaitteiston takaisinmaksuaika on noin 1-3 vuotta.

MAADOITUKSIEN RESISTANSSIN JA MAAN RESISTIIVISYYDEN MITTAUKSET

20kV:n liittymien maadoitusarvot tulee mitata ja laskea mahdollinen kosketusjännite maasulkuvian aikana.

Yhtiölläni on Fluken 1625-2 GEO -maadoitusvastustesteri