KONSULTOINTI, SUUNNITTELU JA PROJEKTINHOITO

KONSULTOINTI JA SUUNNITTELU

Konsultin tehtäviimme kuuluu myös tarjouspyyntöjen laadinta, tarjousten vertailu, sopimuksen teko sekä urakan vastaanottoasiakirjat. 

Teemme kaikkien kiinteistöjen sähkösuunnittelut huolella ja ammattitaidolla asiakkaan tarpeita ja toiveita kuunnellen. Oli kysymyksessä uudiskohde tai vanhan saneeraus, alussa tehty huolellinen suunnittelutyö maksaa itsensä takaisin. Perusteellisella lähtökartoituksella ja suunnittelulla vältymme virheinvestoinneilta sekä ylimääräiseltä työltä.

Lähdemme aina työssä liikkeelle asiakkaan kuuntelemisesta.  Etsimme yhdessä parhaat vaihtoehdot sähköistys- ja valaistusratkaisuille. Niiden pohjalta teemme päätökset yhdessä ja etenemme niiden mukaan. Oikeat sähköistysratkaisut ovat toimivan kiinteistön perusedellytys. Valinnat vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Niillä on vaikutusta rakennuksen toimivuuteen, mukavuuteen, energiatehokkuuteen sekä myös kiinteistön arvoon.  

Sähkösuunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta työt pystytään  toteuttamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja optimaaliseen aikaan. Aikataulun integroiminen muuhun rakentamiseen on yksi sähkösuunnittelijan tehtävistä. 

Teemme myös vanhojen sähköasennusten tarkastukset ja arvioimme niiden kunnon sekä korjaustarpeet.

lamppu

PROJEKTINHOITO JA VALVONTA

Projektin alkuvaiheessa on hyvä miettiä, onko ammattitaitoisen sähköurakoitsijan lisäksi tarpeellista palkata erillinen sähköasennusten valvoja.

Seuraamme työsuorituksen etenemistä ja varmistamme, että työ tulee tehdyksi lakien, asetusten ja voimassa olevan sähköurakkasopimuksen mukaisesti. Varmistamme myös, että työssä käytetään suunnitelmien mukaisia laitteita ja toimintatapoja, ja että työ tulee tehdyksi sovitun budjetin ja aikataulun puitteissa.

Osallistumme sähköurakoitsijan ja muiden rakentajien töiden yhteensovittamiseen, valvomme, että käyttöönottotarkastukset ja varmennustarkastukset tulevat tehdyiksi ja mahdolliset puutteet ja virheet korjatuiksi ennen luovutusta. Lisäksi varmistamme, että luovutusasiakirjat ovat asianmukaiset.

Valvomme sähköasennuksia pienkohteissa, suurissa teollisuuden sähköistysprojekteissa sekä kaikessa siitä väliltä.

PROJEKTINHOITO JA ASENNUKSET

Luotettava ja asiansa osaava sähköurakoitsija on myös avainasemassa onnistuneessa projektissa.

Teen hyvien ja luotettavien asennusurakoitsijoiden kanssa yhteistyötä ja voimme tehdä sähköprojektit ns. avaimet käteen periaatteella.